Detektory DALI-2 BMS zostały teraz zatwierdzone przez WAGO, LOYTEC, SAUTER

Detektory DALI-2 BMS zostały teraz zatwierdzone przez WAGO, LOYTEC, SAUTER
22. października 2018 Daniel Winiger

Firma WAGO zatwierdziła nowe czujniki DALI-2 BMS firmy Niko-Züblin i umieściła je na liście kompatybilności WAGO dla detektorów DALI.

Wago DALI-2 BMS detektorów lista kompatybilnych Oct-2018
Loytec DALI-2 BMS detektorów lista kompatybilnych Oct-2018
Sauter DALI-2 BMS detektorów lista kompatybilnych

Jedną z zalet detektorów Niko DALI BMS jest to, że zawierają trzy czujniki PIR, z których każdy ma 120 °. Sterownik BMS automatycznie otrzyma oddzielne dane o obecności i poziomie natężenia światła z każdego z trzech czujników PIR czujki.

Możliwe jest również, aby kontroler BMS indywidualnie ustawiał czułość PIR na każdym z trzech czujników PIR. Umożliwia to stosowanie lub ignorowanie jednego lub więcej czujników PIR przez określony czas. Możliwe jest również zmniejszenie czułości tylko na jednym z trzech czujników PIR w czujce, aby uniknąć wyzwolenia błędu z HVAC lub podobnego.

DALI-2 BMS-detektorów