Dla maksymalnej efektywności energetycznej
kontakt:
Lukasz Strzelczyk
Dyrektor ds. Sprzedazy
kom. 508 20 03 06
mail: lukasz.strzelczyk@zublin.de

region poludnie:
Andrzej Bielamowicz
Regionalny Manager ds. Sprzedazy
kom. 506 147 620
mail: andrzej.bielamowicz@zublin.de


// Strona główna

Obecnie zu?ywamy zbyt wiele energii elektrycznej. Nowo odkrywane technologie b?d? pomaga? redukowa? koszty zu?ycia energii w przysz?o?ci. Szwajcarska firma M. Züblin AG oferuje produkty, które zmniejszaj? zu?ycie energii a? do 95%. Zapraszamy do obejrzenia proponowanych przez nasz? firm? rozwi?za? dotycz?cych maksymalizacji efektywno?ci energetycznej.

Nasze produkty dost?pne s? u lokalnych elektryków oraz instalatorów.

_______________

(20.11.2014) ACTUEL: Niko Group przejmuje Grup? Zublin